Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Reklamačné a záručné podmienky

 

 1. Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov od nákupu tovaru. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby/špecifiká tovaru, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 2. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu a záručného listu, príslušenstva alebo inej dokumentácie k tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, návodom alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, kuriérskej firmy je kupujúci si skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade veľkého poškodenia obalu doporučujeme zásielku neprevziať a informovať nás o tom e-mailom. Na už prijaté zásielky reklamácie nepríjmame.

 

Nezodopovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou firmou
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou firmou
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) alebo v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvádateľných prekážok.
Copyright 2021 - 2022 © www.grafis-sk.com